Meer bijziendheid onder jongeren door gebruik smartphones en tablets.

Vandaag in het nieuws: Het Erasmus MC constateert dat het gebruik van tablets of smartphones leidt tot meer bijziendheid bij kinderen.