7 tips voor een verantwoordelijk beeldschermgebruik

TIP 1: REGELS HOREN ERBIJ Kinderen hebben regels en grenzen nodig. Kinderen leren al jong dat er verschillende regels bestaan.