Mytimingcards

Veel tijd achter scherm slecht voor ontwikkeling kind

Kinderen die meer tijd achter een scherm doorbrengen, presteren slechter op diverse tests. Dat concluderen onderzoekers van onder meer de University of Calgary.

De wetenschappers bestudeerden de ontwikkeling van 2.400 kinderen tussen de twee en vijf jaar oud in relatie tot de tijd die ze besteedden achter een computerscherm, op hun telefoon of voor de tv. “Wat nieuw is aan deze studie is dat we hele jonge kinderen bestuderen. De ontwikkeling van de hersenen gaat dan heel snel,” aldus dr. Sheri Madigan in The Guardian.

Voor het onderzoek moesten moeders aangeven hoeveel tijd hun kind doorbracht achter een scherm op tweejarige, driejarige en vijfjarige leeftijd. Ook vulden ze standaard vragenlijsten in over de ontwikkeling van hun kind. Er werd onder meer gevraagd in hoeverre het kind bepaalde vormen kon tekenen, zinnen kon vormen en gedrag kon kopiëren. Andere factoren zoals slaap en voorlezen werden meegenomen in de studie, die in vakblad Jama Pediatrics verscheen.

Gemiddeld spendeerden kinderen op tweejarige leeftijd zeventien uur per week aan tv of tablet. Als ze drie jaar waren was dat 25 uur per week en op vijfjarige leeftijd liep de hoeveelheid schermtijd terug naar elf uur. Volgens het onderzoeksteam ontstond een duidelijke trend: hoe meer tijd kinderen achter een scherm doorbrachten, hoe slechter ze scoorden op de ontwikkelingstests. “Excessieve schermtijd kan verhinderen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen,” schrijven de wetenschappers. “Als jonge kinderen naar een scherm staren, missen ze belangrijke gelegenheden om interpersoonlijke, motorische en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen,” klinkt het verder.

De onderzoekers concluderen dat er een duidelijk verband is tussen meer schermtijd bij een leeftijd van 24 maanden en een slechtere score afgenomen bij een leeftijd van 36 maanden. Hetzelfde geldt voor de invloed van meer schermtijd bij 36 maanden en slechtere prestaties bij zestig maanden.

Hoewel de score slechter was bij meer schermtijd, wilde een slechte score niet altijd zeggen dat een kind veel naar een scherm had gekeken. Dat gegeven spreekt voor de hypothese dat meer schermtijd tot lagere scores leidt in plaats van een andere, onbekende factor.

Volgens de onderzoekers gaat meer schermtijd ten koste van de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taal en spraak, beweging en andere basisvaardigheden. Er is alleen geen harde tijdsgrens aan te wijzen waarboven schermtijd nadelig wordt. Interactieve programma’s die kinderen vragen om te bewegen of te reageren zijn mogelijk wel minder nadelig voor de ontwikkeling.

Bron: Gezondheidsnet

[maxbutton id=”7″]